به نام خدا
ما گروهی از افراد هستیم که می‌خواهیم به برزسی آخرین گجت‌های موجود در بازار بپردازیم!
ما بدون هیچ‌گون بودجه‌ای در حال انجام این کار هستیم پس نیازمند حمایت دوست‌داران این سایت هستیم. در صورت آن‌‌که می‌خواهید کمک مالی کنید یا وسیله ای را برای ما ارسال کنید، به ما از طریق ایمیل‌مان خبر دهید!


ایمیل ما:
bkharash@gmail.com
info.gadgetspy@gmail.com

با تشکّر