این دوستمون که می بینید روزی تصمیم می گیره بره چین و روی ساخت یک گوشی آیفون 6 اس کار می کنه! دیگه باقیش رو نمی گم خودتون نتیجه ی نهایی را ببینید... اگه شد زیر نویسش رو بعدا اضافه می کنم... :-)
اینم لینکش! برین نگاه کنینا!