دلتان می خواهد گریه کنید!؟ 

این ویروس که به تازگی شروع به کار کرده است به ویندوز شما آسیب می زند و از شما در خواست باج می کند و باید به آن باج بدهید تا شما را از شر خودش خلاص کند. برای اطلاعات بیش تر ویدیویی که در لیتک زیر فرستادم رو را نگاه کنید.

این هم لینک ویدیو‌ی این بد افزار!!!